• English
  • Polski

Reakcja na Referendum UE

Zatem modlimy się …

Ojcze nasz, nie wybraliśmy Cię, ale Ty wybrałeś nas w ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE i powołałeś nas [wszczepiłeś], abyśmy mogli pójść i przynosić owoce i przetrwać, aby nasze owoce mogły trwać [aby mogły przetrwać i ostać się] tak, że o cokolwiek Cię poprosimy Ojcze nasz w Imieniu Jezusa [ jako pryedstawienie wszystkiego, czym JEST JEZUS ], możesz nam to dać.

Żyjemy w najbardziej niesamowitych czasach, tak wiele nowych rzeczy dzieje się obecnie!

PRZYSZŁOŚĆ – modlimy się o przyszłość …

Jer. 31:9 „Przychodzą z płaczem (skruszeni ale z radością), a dzięki ich modlitwie [o przyszłość] poprowadzę ich; sprawię, że pójdą ze strumieniem wody i wejdą na prostą drogę, na której się nie potkną, bo ja jestem Ojcem dla Izraela, a Efraim (Izrael) jest moim pierworodnym.

Ojcze, w imieniu Jezusa, przychodzimy z pokutnym sercem i z radością i dziękujemy Ci, że nas prowadzisz! odpowiadając na nasze modlitwy w sprawie naszej przyszłości.

Modlitwa daje nam MĄDROŚĆ

 Modlitwa może pochodzić z miejsca poznania Boga, On ma zawsze DOBRE zamiary względem nas i naszej przyszłości. BÓG JEST ŁASKAWY I HOJNY, chce abyśmy chodziły w MĄDROŚCI, JEDNOŚCI i POKOJU. Jesteśmy powołane do stawiania czoła rzeczywistości, ale w ufności nie w strachu!

Jak. 1:5 [cały rozdział]

 Jeśli ktokolwiek z was jest niedoskonały w mądrości, niech prosi Boga o rozum, który daje każdemu obficie i hojnie, bez wypominania i krytyki, a otrzyma.

Idziemy do przodu trzymając się Bożych myśli a nie z własnymi pomysłami… (Iza 65:2)

Przyp. 16:3 (Amp Bible, Classic Edition) Powierz swoją pracę Panu [zaangażuj się i ufaj Mu całkowicie, On sprawi, że Twoje myśli będą zgodne z  Jego wolą i tak twoje plany zostaną ugruntowane i powiodą się.

Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś obdarzył nas łaskawie i hojnie mądrością (daj nam pełen obraz), której potrzebujemy na przyszłość, abyśmy mogły chodzić w JEDNOŚCI i POKOJU. Jesteśmy powołane do stawiania czoła rzeczywistości, ale w ZAUFANIU nie w strachu!

Modlimy się o pokój dla naszego narodu dla ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Iza. 60:1 Powstań [z depresji i niemocy, z okoliczności, które cię wiążą, powstań do nowego życia]! Zajaśniej (rozpromień się chwałą Pana), bo twoje światło zajaśniało a chwała Pańska uniosła się nad tobą!

Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa zdecydowałam POWSTAĆ i  ZAJAŚNIEĆ i odrzucam depresję i okoliczności, które więziły mnie. Modlę się i mój kraj rozświetli się Twoją chwałą, ponieważ Ty Panie podniosłeś mnie.