• English
 • Polski

Droga Deboro

Droga Deboro

30-12-2022

 

Dziękuję, że dołączyłaś do naszego ostatniego Kortu Modlitwy Deborah Company online. Oczekujemy na manifestację mocy Bożej w naszych rodzinach i czekamy na możliwość poznania się bliżej, stając się coraz silniejszą wspólnotą.

Zaplanowane daty Kortów Modlitwy na rok 2023: w poniedziałki

 • 2-go stycznia
 • 6-go lutego
 • 6-go marca
 • 3-go kwietnia
 • 1-go maja
 • 5-go czerwca
 • 3-go lipca
 • 7-go sierpnia
 • 4-go września
 • 2-go października
 • 6-go listopada
 • 4-go grudnia

Spotykamy się o 19.45 i rozpoczynamy modlitwę o 20.00. Proszę skorzystaj z poniższego linka, aby zalogować się na Kort Modlitwy https://zoom.us/j/8403515305

Poniżej zamieściłam kilka odnośników do studiowania Pisma Świętego, według których modliłyśmy się ostatnio.

Kolosan 1:9 Nie ustajemy w modlitwie za siebie nawzajem i za nasze rodziny oraz wszystkie rodziny na świecie. Modlimy się, aby zostały wypełnione po brzegi głęboką, klarowną wiedzą o Bożej woli do ich życia w duchowej mądrości, w zrozumieniu i rozeznaniu rzeczy duchowych.

Joel 2:28-29 Stale modlimy się do Pana, aby wylewał Swojego Ducha na wszelkie ciało (wszystkie rodziny).

Psalm 68:6 Dziękujemy Bogu, że samotnym daje rodziny a opuszczonym dom, w którym mogą mieszkać oraz prowadzi więźniów do pomyślności.

Mateusz 18:18-19 Zbieramy się na mocy umowy i zabraniamy oraz związujemy cokolwiek co jest bezprawne i niewłaściwe na ziemi, a już zostało zabronione w niebie, czyli rywalizację, chciwość, nienawiść, zawiść, zazdrość oraz rzeczy, które powodują ból. W to miejsce uwalniamy miłość, bezwarunkową czystą miłość.

Matthew 9:38 Modlimy się do Pana urodzaju, aby wyprawił robotników na Swoje żniwo na wszystkich ścieżkach naszych najbliższych.

Psalm 127 Pan buduje nasz dom, a my nie pracujemy na próżno.

1 John 5:14 Pan nas słyszy, ponieważ prosimy i składamy nasze prośby zgodnie z Jego wolą (w zgodzie z Jego własnymi planami)

Bóg słucha bardzo dokładnie naszych modlitw, dlatego staramy się modlić należycie. Zachęcamy Cię do współtowarzyszenia nam w DCUK w tych szczególnych czasach. Wiele się dzieje obecnie na świecie i wierzymy, że pierwszoplanową rzeczą jest bycie skorygowanym duchowo.

Nie wahaj się wysłać do nas email ze swoją prośbą o modlitwę i śledź nasz DCUK Facebook aby być na bieżąco.

Najgorętsze pozdrowienia i błogosławieństwa, w nieustannej modlitwie

Julie Anderson i Grupa Deborah Company UK.