• English
  • Polski

Historia Naszego Logo

TUDORZY I RÓŻA TUDORÓW

Na skutek wieloletniej wojny Anglia była słaba a rząd bliski anarchii. Zagraniczne dobra zostały utracone. Narastające wewnętrzne konflikty, rywalizacje pomiędzy regionami kraju i rozłam w narodzie doprowadzily w końcu do wybuchu wojny domowej, znanej pod nazwą: „Walki Róż” (między rywalizującymi królewskimi dynastiami York i Lancaster). Zwróć uwagę na analogię między tym okresem historii a naszym, mam na myśli dwie wojny światowe oraz utratę zagranicznych dóbr, Imperium, osłabienie na skutek wewnętrznych konfliktów i walk klasowych, niesnanski pomiędzy grupami ludności, osłabienie wpływów instytucji i ostatecznie podział na północ i południe.

dcuk_logo_1

RÓŻA TUDORÓW była odwzorowaniem dzikiej róży, koloru różowego, stanowiła symbol jedności i rozpoczęcia nowej ery w historii Anglii. Kraj nasz został wyprowadzony ze „średniowiecznego chaosu do większej potęgi i na szerokie wody”. „Zniszczone nadzieje powstały na nowo do życia”. On przyniósł dobrobyt. On powiększył koronę nie tracąc współpracy z narodem” (wszystkie cytaty pochodzą z czasów Winston‘a Churchill‘a).
Z popiołów wojennych i nieufności przyszła stabilizacja i jedność. Z rywalizacji i poplecznictwa wyłania się narodowa duma, odwracają się od siebie ku większej korzyści. Ten okres rozpoczął odrodzenie w Anglii – nowe narodziny!

Ponieważ wszystko to było cielesne nie mogło trwać długo. Dopiero, kiedy ogień Ducha Świętego i Róża (Ciało Chrystusa – Anglia) staną się jednością wówczas będzie trwałe !!! Ciało Anglii jest określone jako pięciopłatkowa róża. Kobiety Anglii wyłoniły się i odnalazły we właściwym miejscu dzięki Doborah Company, aby otrzymać zrozumienie od Boga i przygotować Drogi dla Pana, aby Duch Święty oczyścił, wygładził i wskrzesił ogień w Anglii. I tak się stanie. – Isa. 61:4