• English
  • Polski

Manifest Biblijnych Praw Kobiet

„Wraz ze zmianą jednej kobiety dokonuje się zmiana całego świata”

Deborah Company PL

Poselstwo: Umożliwienie kobietom nauczania narodu według biblijnych zasad z naciskiem na kwestie sprawiedliwości społecznej, które mają wpływ na kobiety, dzieci i biednych. Jako kobiety XXI wieku wierzymy, że Stwórca wszechświata, Wszechmogący Bóg dał nam te prawa i przysługują one każdemu z nas.

Świętość Życia: Wierzymy, że wszyscy mają takie samo prawo do życia od momentu poczęcia aż do śmierci. Dlatego nikt nie ma prawa odbierać życia drugiej osobie stosując przestępstwo, aborcję, eutanazję lub poprzez wspieranie samobójstwa.

1. Edukacja

Wierzymy, że każda osoba ma prawo do wykształcenia, aby mogła wykorzystać swoje zdolności i talenty jakie otrzymała od Boga .

2. Rodzina

Wierzymy, że małżeństwo pomiędzy kobietą i mężczyzną jest biblijnym fundamentem rodziny.
Mamy świadomość, że jest wiele rozbitych rodzin  i dlatego stoimy po stronie każdego żyjącego rodzica w sferze biblijnych wartości przekonań.
Wierzymy, że podstawowym prawem danym nam od Boga są zdrowe więzi rodzinne, niezależnie od wieku lub stanu cywilnego.

3. Rząd

Wierzymy, że rząd jest dany od Boga aby służył ludziom. W związku z tym wierzymy, że  Bóg dał prawo każdemu obywatelowi niezależnie od rasy, płci czy statusu ekonomicznego do wybierania urzędników państwowych, którzy staną u władzy.

4. Kościół

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, Stwórcą i właścicielem świata. Każdy człowiek ma prawo usłyszeć, że Jezus jest Bogiem i potrzebuje osobiście uznać Go za Zbawiciela. Zadaniem Kościoła jest zarządzanie i naprawianie Jego świata przywracając biblijne wartości na ziemi.
Dlatego każda osoba ma prawo do dzielenia się swoją wiarą w każdej instytucji społecznej.

5. Biznes

Wierzymy, że biblijny charakter i etyka są niezbędne do prowadzenia uczciwego biznesu w celu uzyskania bogactwa.
Wierzymy, że każda osoba ma prawo do godnej uznania pracy z odpowiednim wynagrodzeniem.
Dlatego wierzymy, że jesteśmy wezwani do wytępienia systemów korupcyjnych i ubóstwa .

 

6. Sztuka i Rozrywka

Wierzymy, że sztuka i rozrywka są wyrazem świętowania na cześć naszego Stwórcy i Jego stworzenia.
Uważamy, że sztuka i rozrywka mogą zapewnić odpoczynek i przyjemność, stanowić
także wyrażenie kultury i powinny być zgodne z biblijnymi standardami.
Dlatego też jesteśmy zobowiązani do promowania takich ekspresji i świąt.

7. Media

Wierzymy, że rolą mediów jest informować, edukować, badać i zgłaszać kwestie związane z ugruntowaniem praworządności i sprawiedliwości w społeczeństwie. Rzetelne i wierne przekazywanie prawdy jest podstawową kwestią jej występowania.
W związku z tym uważamy, że naszym prawem jest swobodne wyrażanie biblijny poglądów w mediach i rozpowszechnianie informacji bez cenzury.