• English
  • Polski

Wartości które cenimy

Wartości, które cenimy

Równość Wobec Prawa

Bez względu na rasę, płeć czy status społeczny.
Przyp. 24:23; Ef. 6:9.

Wolność Wyznania

Możliwość zmiany wyznania. Akt o Tolerancji z 1689r. Akt Emancypacji Katolików z 1829r. Zapisana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r.
Mat. 19:16-22.

Wolność Słowa

Długo praktykowana w Wielkiej Brytanii, chroniona prawem. Zapisana w Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r.
Przyp. 18:13,17; 1 Tes. 5:13.

Wolność Prasy

Uznana jako część demokracji, uregulowana prawnie.
Mat. 22:37-40.

Poszanowanie Odmienności

Można być lojalnym obywatelem państwa i jednocześnie obywatelem Królestwa duchowego.
Jan 18:36.

Tolerancja Integracji

Tradycja polegajęca na przyjmowaniu imigrantów, którzy chcą się zintegrować.
III Mojż. 19:33,34; Dz. Ap. 10: 1-16.

Świętość Życia

Niedopuszczalne jest podżeganie do przemocy lub morderstwa.
6-te przykazanie; Ks. Sal. 5:8; Mat 5:38-48.

Prawda

Tradycja mówienia prawdy, dotrzymywania słowa, unikania zwiedzenia.
9-te przykazanie; Przyp. 23:23.

Przebaczenie

Nauczanie Jezusa.
Mat. 6:14-15.

Prawa Kobiet

Od czasu sufrażystek kobiety mają  prawo do wolności i stoją wobec prawa na równi z mężczyznami .
1 Piotr 3:7.

Rodzina

Długotrwała tradycja polegająca na tym, że mężczyzna ma jedną żonę. Żony mają takie same prawa dotyczące rozwodu i tego jak są traktowane, a wszystkie dzieci mają równe prawa do edukacji.